Magnetická smyčková anténa MLA-S (RT)

  • Home
  • Magnetická smyčková anténa MLA-S (RT)

MLA-S (RT) Magnetických smyčkových antén bylo v PE-AR popsáno za uplynulých deset let velké množství. Většina článků byla od několika málo autorů; k nejaktivnějším rozhodně patřili OK2ER a OK1VR. V podstatě byla tematika MLA v našem časopise popsána zevrubně jak v teoretické rovině, kam patří zejména články na pokračování od OK1VR, ale i jako informace o existujících produktech z vývojové dílny OK2ER, který se vývojem a výrobou MLA v postaktivním důchodovém věku baví.

Bylo by možno říci, že už asi není mnoho, co by bylo možné účelně publikovat. Nicméně OK2ER přichází s dalším modelem, který opět trochu vybočuje z řady malých komerčních typů těchto smyčkových antén, které si lze v Česku a na Slovensku pořídit bez vlastního tvůrčího přispění - nákupem.

Magnetických smyčkových antén nižší třídy, myšleno levných, laděných ručně a do použitelného výkonu asi 20 W, lze i v malém OK/OM prostoru nalézt větší počet typů. Většina z nich je omezena nejnižší použitelnou frekvencí (pásmem 7 MHz). Z této řady vybočují antény OK2ER typu MLA-M (popsána v PE-AR 12/2014, s. 43) a MLA-SMART (PE-AR 05/2020, s. 34), které jsou použitelné už od pásma 3,5 MHz. V nízkonákladové skupině MLA ale chybí antény, které jsou dálkově laděné, což je výhodně použitelné například pro umístění na lodžii panelových domů. Tyto situace jsou u ručně laděných MLA uživatelsky poměrně komplikované právě pro typickou úzkopásmovost magnetických smyček, snad s výjimkou při provozování digitálních módů, které se odehrává v rozsahu několika kHz. Popisovaná anténa typu MLA-S (light QRP) ve verzi RT (remote tuning) (obr. 1, 2) navazuje na úspěšný model antény MLA-S (light QRP) laděné ručně (viz PE-AR 04/2022, s. 34), která je díky snadné rozebíratelnosti ideální pro práci při aktivitách SOTA, WFF a podobně.

MLA-S (light QRP) ve verzi RT je vizuálně na první pohled téměř úplně stejná jako v dubnu v PE-AR popsaný model MLA-S (light QRP). Rozdíl je v tom, že nepřehlédnutelně chybí knoflík, kterým se ladil RX vzduchový kondenzátor - duál typu UNITRA (320/360 pF). U MLA-S (light QRP) ve verzi RT je pragmaticky použit kvalitní postříbřený vojenský inkurant - duál (2x 200 pF), který se otáčí dokola a nepotřebuje koncové vypínače. Anténa MLA-S (light QRP) ve verzi RT má dva podtypy: MLA-S (light QRP RT) v. 1 pracuje v pásmech od 3,5 do 28 MHz, ale je omezena výkonem 10 W. Model MLA-S (light QRP RT) v. 2 zvládne 30 W, ale je frekvenčně omezen na pásma 7 MHz až 28 MHz. Dosažení překrytí všech KV pásem je ale trochu zkomplikované přidáním dalšího jumperu.

MLA-S (RT)Dálkové ladění je řešeno pomocí ovládací krabičky se dvěma tlačítky ovládajícími směr otáčení motorku, indikační LED diodou, kde jasný svit signalizuje rychlé ladění a menší svit pomalé ladění, a dále přepínačem pro volbu typu ladění. Ovládací krabička (obr. 1) je připojena k anténě samostatným kablíkem, který se připojuje 3,5mm konektorem na spodní část válcové skříňky MLA. Ladí se ve dvou fázích: V první fázi - rychlé ladění - se anténa hrubě vyladí na požadovanou frekvenci, ve druhé fázi pomocí pomalého ladění se jemně vyladí co nejmenší PSV (obr. 3).

Transceiver nebo přijímač je k anténě připojen koaxiálním kabelem, který je na straně antény osazen BNC konektorem.

Anténa se připevňuje k libovolnému stativu závitem (kompatibilní s fotostandardem) ve spodní části základní části antény (obr. 4). Při venkovním použití se doporučuje použití stabilnějšího stativu pro lepší stabilitu sestavy ve větru.

K sestavení antény do pracovní polohy není potřeba žádných nástrojů a vlastní montáž zabere jen pár minut. Důležité je řádně utáhnout PL konektory.

Ve zkušebním provozu byla anténa provozována s výkonem 10 W. Při použití vyššího výkonu (do 30 W) je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost od antény (min. 5 m).

V současné době se pracuje i na vylepšené verzi MLA-S (light QRP RT) v. 3, která je doplněna jednoduchým rotátorem (bez indikace natočení), vestavěným přímo do základní, spodní části antény.

Parametry MLA-S (light QRP RT) v.1

Pásma: 3,5-5,3-7-10-14-18-21-24-28 MHz.
PWR: 10 W.

Parametry MLA-S (light QRP RT) v.2

Pásma: 5,3-7-10-14-18-21-24-28 MHz.
PWR: 30 W.
Rozměr: průměr 80 cm.
Váha: 1,2 kg.

Anténu MLA-S (light QRP) popsali OK1CJN a OK3TV v [1] a [2]. S laskavým souhlasem obou autorů si dovolujeme využít části jejich textů i v tomto článku:

Celkové hodnocení MLA-5 od OK1CJN:

MLA-S (RT)Anténa MLA-S je skládací, extrémně lehká a snadno přepravitelná. Cenou za malé rozměry a za zvýšený odpor v hlavní smyčce (přechodové odpory na PL konektorech nutných kvůli rozebíratelnosti) je o něco nižší výkonnost než u větších MLA. Na druhou stranu při naladění MLA-S na určitou frekvenci se lze od ní odchýlit více, aniž by to rapidně zhoršilo PSV. To se při portablovém provozu s ručním laděním hodí. Reprodukovatelnost naladění je natolik dobrá, že po nalezení optimálního nastavení pro zamýšlené provozní frekvence v pohodlí domova (kondenzátor a poloha FCL) lze vyrazit do terénu i bez přesnějšího měřidla PSV. Na případné doladění (o desetiny dílku na stupnici) postačí třeba jen indikátor PSV (jako je třeba v FT-817). MLA-S lze provozovat i jako zavěšenou na větvi.

MLA-S je sice konstruována kompromisně s cílem především portablového QRP použití, ale je vhodná i pro použití na balkónech. Díky svým malým rozměrům je nenápadná a nebudí nežádoucí pozornost okolí. Maximální povolený výkon 30 W je pro takové umístění až dost velký.

Spolu s autory antény chci na tomto místě zdůraznit, že anténu je třeba ladit s malým výkonem a do smyčky nestrkat hlavu ani při 5 W.

Co do výkonnosti při vhodném umístění podávala MLA-S v otevřeném směru na verandě domu dokonce téměř shodný výkon na 14 MHz jako při jejím umístění na ploché střeše.

Přirozeně, že její výkonnost nelze srovnávat s plnorozměrnými dipóly nebo dokonce směrovkami, ale o to tu nejde. Krátkovlnná „všepásmovost" MLA-S je při jejích tak malých rozměrech ojedinělá a fascinující a je umocněná jednoduchostí přechodu na jiný frekvenční rozsah.

Provozní testování proběhlo telegrafním provozem na 7 MHz a 14 MHz a praktické výsledky vůbec nebyly špatné (DX 6400 km). Příznivci digitálních spojení (FT8) mohou i s malými výkony dosáhnout ještě na větší vzdálenosti, než se zdařilo mně telegrafem.

Jirka, OK1CJN, ok1cjn@qsl.net

Hodnocení MLA-5 od OK3TV:

MLA-S (RT)S anténou MLA-S momentálně experimentuji nejvíce. Ladicí kondenzátor je vyroben (pokud vím) Slávkem, OK1TN, a je stavěn na napětí několika kilovoltů, které se objevuje na hlavní smyčce. Moje verze zvládne výkon 10 W z transceiveru, ale slyšel jsem, že Slávek vyvinul lepší model pro výrazně vyšší výkony. Hlavní i vazební smyčku jsem vyrobil z "koaxiálu" RG-213, který je dostatečně tuhý, a když je smyčka připevněna nahoře, nepotřebuje další fixaci. Hlavní smyčka je napojena na kondenzátor standardními PL konektory. Se správnými velikostmi smyček je anténa schopna ladit v pásmech od 80 m do 10 m. Do kondenzátoru lze zasunout jumper pro aktivaci jiného obvodu: s rozpojeným jumperem anténa ladí od 40 m nahoru, při zkratovaném jumperu na 80 m, a se zapojeným malým kondenzátorem určité kapacity ladí na 40 m.

Zjistil jsem, že záleží na úhlu, který svírá hlavní a vazební smyčka: na některých pásmech je nejlepší naladění dosaženo při úhlu 0°, na některých při úhlu až 45°.

Anténu MLA-S používám spolu s FT-818 a výkonem 5 - 6 W. Musím však říct, že na dolních pásmech není účinnost MLA-S příliš dobrá. Anténa pracuje nejlépe na 20 m a samozřejmě 10 m, i když mám dojem, že MLA-ER funguje na 10 m maličko lépe.

Samozřejmě jsem porovnával výsledky MLA-S s velkými drátovými anténami, jako je půlvlnný dipól napájený na konci (EFHW) nebo windomka, a pochopitelně tyto antény pracují lépe. Výjimkou je možná 10 m, kde lze těžit z jednoduché směrovatelnosti MLA-S. Nicméně - porovnejme prostorové a montážní požadavky těchto dlouhých drátových antén s malou MLA! Tak či onak, lovení QRP spojení s MLA-S je zajímavý sport.

Tomáš, OK3TV

Prameny

[1] Nemejc, J., OK1CJN: Anténa MLA-S. Harníkův Koutek www.hamik.cz

[2] Valla, T., OK3TV: MLA antény OK2ER. OK QRP lnfo č. 120. Duben 2022.